Можете да направите пребарување по дел од Вашето име и презиме, дел од архивскиот број на Вашата апликација или пак по дел од Вашиот ЕМБГ. Минималниот број на карактери на параметарот за пребарување е 5.
Критериум за пребарување*
Пребарувај апликации во конечната ранг листа
Пребарувај апликации кои не се дел од конечната ранг листа